Command = ⌘
Option (alt) = ⌥
Shift = ⇧
Control = ⌃
Caps Lock = ⇪
Fn

Sneltoetsen om een schermafbeelding te maken

⌘ + ⇧ + 3 = hele scherm
⌘ + ⇧ + 4 = selectie maken
⌘ + ⇧ + 4 + spatiebalk = venster selecteren

Leestekens

Accent aigu: (´) = ⌥ + e (á, é, etc)
Accent grave (`) = ⌥ + ` (à, è, etc)
Circumflex (^) = ⌥ + i (ô, û, etc)
Trema (¨) = ⌥ + u (ë, ï, etc)

Tilde (~) = ⌥ + n
Cedille (ç = ⌥ + c

• = ⌥ + 8
© = ⌥ + g
√ = ⌥ + v
º = ⌥ + 0
€ = ⌥ + 2

Snel navigeren tussen applicaties en vensters

⌘ + TAB = switchen tussen programma’s
⌘ + ~ = switchen tussen vensters

Standaard toetsenbord combinaties

⌘ + P = printen
⌘ + S = bewaren
⌘ + O = openen
⌘ + Q = programma stoppen

⌘ + C = kopieren
⌘ + V = plakken
⌘ + X = knippen
⌘ + Z = herstel laatste stap

fn + <- = delete
fn + ↓ = end
fn + ↑ = home

Snel inhoud document laten zien

spatiebalk = Quicklook activeren