Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met

PaSav-ICT
Saturnusstraat 60 Unit 50
2516 AH Den Haag

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat PaSav-ICT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. PaSav-ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid;
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot PaSav-ict, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

PaSav-ICT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Onze site gebruikt geen cookies, we volgen je gedrag op onze website niet.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. PaSav-ict is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van PaSav-ict vallen.

Inzage

U mag PaSav-ict vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u PaSav-ICT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene voorwaarde kunt u hier downloaden. Laatste aanpassing januari 2024

Disclaimer

Apple Inc. Trademarks & Copyrights

Mac, Mac Pro, Mac mini, Mac mini Server, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, XServe, AppleCare, iPod shuffle, iPod nano, iPod classic, iPod touch, iPad, AppleTV, iPhone, Iphone 3G, iPhone 3GS, Cinema Display, Airport Express, Airport Extreme, TimeCapsule, iLife, iWork, MobileMe, Apperture, Final Cut Express, Logic Express, Logic Studio, Mac OS X, Final Cut Studio, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Product pictures are copyrighted by and Courtesy of Apple Inc. or their respective photographers.