Refresh van de website

Het jaar 2023 is in veel opzichten bijzonder. Eindelijk weer grip op mijn gedachten en focus op de toekomst. Ook een refresh van de website kon daarom niet uitblijven. Mijn goede voornemen voor 2024 is om de website actueel te houden voor meer informatie over PaSav // ict en Apple.